Draghjälp för nystartade företag

I samband med statsminister Stefan Löfvens besök den 25 februari i Berlin, arrangeras även ett ”startup”-seminarium. Syftet är att stärka dialogen och utbyta erfarenheter mellan Sverige och Tyskland. I fokus står två av Europas mest attraktiva städer för ”startups” – Stockholm och Berlin.

”Startup”-seminariet arrangeras Av Bussiness Sweden i samarbete med startupplabbet Factory Berlin, Sveriges ambassad och Business Sweden i Berlin.

Berlin kallas ofta för Europas Silicon Allee och många globalt erkända startups har sina huvudkontor här. Staden lockar företagare från hela världen med låga kostnader, internationellt fokus, kreativ atmosfär och kompetent arbetskraft. Stockholm rankas också högt globalt. Senast i februari i år var tre av fem företag svenska på Wall Street Journals lista över de hetaste europeiska startupbolagen, enligt Bussiness Sweden.

Kista, med sina 700 teknikföretag, går ofta under samlingsnamnet ”Wireless Valley of Sweden”. På en hårt konkurrensutsatt global marknad måste båda städerna fortsätta vara innovativa för att behålla sin attraktionskraft.

Samarbete inom Europa, så som utbyte av kapital, erfarenhet, och kunskap mellan företag, politik och akademi är viktigt för den framtida tillväxten av startups. I motsats till USA, där den stora inhemska marknaden gör att en hög tillväxt kan nås inom landets gränser, utmanas startups i Europa av bland annat nya språk, förutsättningar och nätverk på varje ny marknad.

– Tack vare våra olikheter blir vi starkare när vi samarbetar över gränserna. Det finns behov av ett ökat samarbete inom Europa för att startups ska kunna växa på en större marknad. Samtidigt är Tyskland vår viktigaste affärspartner och ett attraktivt land för svenska företag att göra affärer med, säger Anna Nordström, handelssekreterare och chef för Business Sweden i Tyskland.

Under diskussionen med statsminister Stefan Löfven i Berlin deltar såväl svenska som tyska entreprenörer, startups, opinionsledare och investerare. Bland deltagarna återfinns bland andra Axel Bard Bringéus från Spotify, Luis-Daniel Alegria från Vamos, serieentreprenören Ronja Niklasson från Piraya Mobile, Emma Young från Soundcloud, Simon Schaefer från Factory, journalisten Felicitas Hackmann från Venture Village, Jenny Jung från Lakestar och Maximilian Grönemeyer från Kenkou.

Tyskland är Sveriges viktigaste affärspartner och står för 10 procent av den svenska exporten och 20 procent av importen. Det svenska näringslivet är mycket starkt representerat i Tyskland med omkring 700 svenska dotterbolag. Alla stora svenska företag finns sedan länge på plats. Tyskland är i sin tur ledande när det gäller att investera och turista i Sverige.

Comments are closed.