Direkt från 48 V till 1 V/70 A

Från Flex Power Modules (tidigare Ericsson Power Modules) kommer en ny DC/DC-omvandlare i miniatyrformat, BMR481. Omvandlaren konverterar spänningsbussens 48 V direkt till de 0,5 V – 1,35 V som krävs för moderna systemkomponenter och klarar en utström på 70 A.

BMR481 är den första i en serie omvandlare som går direkt från 48 V till den systemspänning som krävs för moderna CPUer, GPUer, FPGAer och andra systemkomponenter. Genom att göra omvandlingen i ett steg, i stället för att som hittills gå via 12 V, går det att öka verkningsgraden och minska kylning och nödvändig kortarea.
– Direktkonvertering kommer att ha en viktig roll för att undvika ökade kostnader i datacenter, säger Olle Hellgren, ansvarig för produkt- och affärsutveckling hos Flex Power Modules.
Den nya modulen är bara 12 x 27,7 mm stor och har en verkningsgrad på upp till 92 procent vid 1 V utspänning. Det är 2-3 procent bättre än vid traditionell tvåstegsomvandling och ger kraftigt minskad förlusteffekt. Omvandlaren kräver bara hälften så stor kortarea som traditionella lösningar.
BMR481 klarar stora lastvariationer och har mycket låg rippelspänning, typiskt mindre än 1 mV p-p. Modulen klarar 70 A upp till 75 °C vid bara 0,5 m/s luftflöde och upp till 95 °C vid 2 m/s luftflöde. Isolationsspänningen är 1 500 VDC och modulen styrs digitalt via ett PMBus v 1.3-gränssnitt.

Comments are closed.