Årets yrkeskvinna 2018

Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet, har utsetts till Årets yrkeskvinna i Örebro län 2018.

Yrkeskvinnors klubb, som har omkring 120 medlemmar, har delat ut utmärkelsen Årets yrkeskvinna sedan 1995. Tanken är att uppmärksamma framgångsrika kvinnor i deras yrkesliv, förklarar ordförande Inger Beijer.
– Amy Loutfi är verksam inom ett gebit som ligger i tiden. En ung, kvinnlig forskare inom det här området – hon bryter verkligen mark. Så vi vill visa upp henne, universitetet och även visa oss och vad vi gör.
Bland de kriterier som Yrkeskvinnors klubb har finns bland annat att personen ska ha påverkat utvecklingen inom sitt yrkesområde och vara en förebild för andra kvinnor. Det stämde in på Amy Loutfi, berättar Inger Beijer.
– Det viktigaste är att Amy har satt Örebro universitet på kartan när det gäller den här vetenskapen. Sedan tycker vi att det är väldigt viktigt att hon inte bara ser på det rent tekniska, utan jobbar med mötet mellan människa och maskin. Det är framtiden.
I motiveringen står det även att Amy ”framgångsrikt leder och driver sitt forskarlag inom detta för framtiden så viktiga område” och att ”hon är en god förebild för kvinnor som vill satsa på en akademisk karriär”.

Comments are closed.