Dirac tar in 13,2 miljoner dollar i finansrunda

Uppsalaföretaget Dirac Research har från sina investerare tagit in 13,2 miljoner dollar (119 miljoner SEK)  i en finansieringsrunda. Kapitaltillskottet skall ligga till grund för utveckling av framtida  intelligenta, digitala ljudlösningar.  En nyutnämnd chefstekniker och ett FoU-center i Köpenhamn skall påskynda processen.


Dirac har skaffat sig en ledande position inom digital signalbehandling av ljud. Den senaste investeringen, på 119 MSEK kommer att användas för att komma först ut på marknaden med intelligenta ljudlösningar för en helt digital ljudkedja, från uppspelning till uppspelning – oavsett storleken på enheten eller formfaktorn.

– Eftersom konsumentenheter minskar i storlek och expanderar i komplexitet är digital signalbehandling en nyckelfaktor för att nå full ljudpotential och skapa ljudupplevelser i premiumklass, säger Mathias Johansson, vd för Dirac (foto ovan)
– Med den här nya finansieringen kan vi gå vidare utifrån vårt sätt att digitalisera ljudsystem. Vi kan åstadkomma mer intelligenta och adaptiva ljudbehandlingslösningar som ligger till grund för nya standarder för både uppspelning och inspelning i olika ljudapplikationer.

För att hantera ökade aktiviteter inom produktutveckling har Dirac utsett Armin Prommersberger som chefstekniker och öppnat ett forsknings- och utvecklingscenter i Köpenhamn.

– 5G-nätverket kommer att ge en ny nivå av global uppkoppling. Det leder till nya tillämpningar av våra nuvarande och framtida tekniker: Autonom körning kommer att förvandla våra fordon från en renodlad transportenhet  till en mobil hemmabio eller ett konferensrum och AI kommer att föra in sann intelligens i alla våra enheter, fortsatte Johansson. Diracs banbrytande intelligenta ljudlösningar kommer att vara kärnan i alla dessa tekniska framsteg, i takt med världens dramatiska förändring.

Comments are closed.