Medicinsk kvalitetsstandard vid Orbit Ones alla svenska enheter

Samtliga tillverkningsenheter hos Orbit One i Sverige uppfyller nu  ISO 13485 som är ett tillägg till ISO 9000.

Senast i raden är Orbit One i Stockholm som certifierats enligt de hårda medicinska kraven. Orbit Ones certifikat gäller alltså framöver för all tillverkning i Kalix, Ronneby och Stockholm.
ISO 13485 är ett tillägg till kvalitetsstandarden ISO 9000. Det innebär bland annat högre krav på dokumentation, spårbarhet och riskhantering för att göra det möjligt att uppfylla den kvalitetsnivå och säkerhet som ställs på medicinska produkter.
Orbit Ones svenska enheter är dessutom alla verifierade enligt ISO 9001 och ISO 140001.
– Medicinska produkter står idag för drygt 20 procent av vår omsättning och vi ser en fortsatt ökande efterfrågan, säger kvalitets- och miljöchefen Bosse Börjesson.

 

Comments are closed.