Digital Vision köper Image systems

Digital Vision tar över Image Systems. Köpeskillingen består dels av 24,3 miljoner kronor kontant, dels av 344 miljoner nyemitterade aktier à 7 öre styck.

 

Förvärvet bedöms medföra synergier på såväl intäkts- som kostnadssidan: Efter övertagandet väntas den nya koncernen att under 2011 pro forma omsätta 125 miljoner kronor och ge en EBITDA om 15 miljoner kronor före engångskostnader.
Image Systems omsätter cirka 40 miljoner kronor och verkar inom bildinfångning, bildbehandling och digital rörelseanalys.
Ett villkor för att affärens skall genomföras är att en garanterad företrädesemission och kvittningsemission kan genomföras. Därtill krävs att man i en extra bolagsstämma i Digital Vision bifaller styrelsens förslag.
I samband med förvärvet tillträder Mikael Jacobsson som koncernchef för Digital Vision.

 

 

Comments are closed.