Digital plattform för framtidens elsystem

Nu lanseras den interaktiva kunskapsportalen framtidenselsystem.se med aktuell forskning, innovation och pilotprojekt på elsystemområdet. Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL får totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020.


Initiativet följer upp konferensen Framtidens elsystem och blir en digital plattform för samarbeten som utvecklar branschen.
Det var stort intresse för Framtidens elsystem – nyheter från forskning och bransch som arrangerades i Stockholm den 15 november av Forum för smarta elnät, Power Circle och Energimyndigheten. Konferensen var fullsatt och många följde webbsändningen för att se det senaste inom bland annat lokala energisystem, batterier och andra flexibilitetsresurser. Utöver en genomgång av ett tjugotal konkreta projekt diskuterades innovationskraft, utvecklingssamarbeten och framtida forskningsbehov för ett förnybart elsystem. Konferensen följs nu upp av en digital plattform – kunskapsportalen framtidenselsystem.se.
Med framtidenselsystem.se skapar Power Circle ett sätt för branschen att mötas digitalt, som ett komplement till fysiska mötesplatser. Lättillgänglig information om pågående utvecklingsprojekt på elsystemområdet och kontaktvägar till involverade aktörer ska underlätta nya samarbeten. På konferensen fanns flera exempel där fastighetsbransch samarbetar med energibolag eller start-ups. Att mötas över sektorer blir allt viktigare.
– Elsystemet står inför stora utmaningar men det finns redan många lösningar att hämta från både forskning och bransch, säger Anna Wolf, sakkunnig energisystem och smarta elnät Power Circle. Genom den nya portalen vill vi skapa ett digitalt sammanhang för kunskap om pågående projekt som skapar nya samarbeten inom och utanför branschen.
Portalen fylls med omvärldsbevakning, aktuell forskning och pilotprojekt och vänder sig till den som arbetar på elnätsbolag, forskningsinstitut, teknikföretag, kommuner eller myndigheter med intresse att förstå och utveckla framtidens elsystem. Portalen skapas med stöd från Energimyndigheten genom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL.
Framtidenselsystem.se lanseras nu men arbetet med plattformen har bara börjat. För den fortsatta utvecklingen tar Power Circle hjälp av användarna.
– Genom att tidigt få ut portalen kan vi anpassa sidan efter vad användaren har nytta av. Vi har inget intresse av att skapa en informationskyrkogård utan kommer istället att sålla och förändra upplägget för att hålla sidan relevant för användaren, säger Alexandra Andersson, uppdragsledare Power Circle.
Till en början kommer informationen från projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Framöver kommer fler aktuella pilotprojekt och informationsflöden ges utrymme – om användaren är intresserad. Videor, reportage, en databas, aktuella utlysningar, seminarieinbjudningar och ett nyhetsbrev blir verktyg för att skapa bättre kontaktytor mellan potentiella samarbetspartners.
Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete.

Comments are closed.