Digital fördistorsion för högre frerkvenser

F1358 heter en krets från IDT som med digital fördistorsion (DPD) höjer linjäriteten i i mobilsystem för TDD-banden 42 och 43.

Kretsen linjäriserar sändare som arbetar från 3200 till 4000 MHz. DPD-modulatorkretsen innehåller även en digitalt stegad dämpsats och en enpolig dubbelvägsomkopplare (SP2T).
F1358 kompletterar två andra demodulatorer från IDT: F1320 som arbetar från 400 MHz till 1200 MHz och F1370 som täcker 1300 MHz till 2900 MHz.
Alla DPD-demodulatorer bygger på IDTs patenterade tekniker ”zero-distortion” och ”glitch-free” och de har samma fotavtryck på kretskortet.
Demodulatorna förbättrar sändarens grannkanalundertryckning (ACL) och minskar kostnaderna tack vare att det inte behövs några extra mellanfrekvensförstärkare, baluner, omkopplare eller DSAer.
Effektförbrukningen är mer än 1 W lägre än för andra, liknande lösningar. Interceptpunkten ligger på 42 dBm och kretsen kan arbeta upp till 105°C driftstemperatur.
F1358 är kapslad i en 6×6 mm 36-VFQFPN.

 

Comments are closed.