Digia förvärvar Qt-verksamheten vid Nokia

Digia meddelar att de köper Qt software technologies och Qt business från Nokia. Förvärvet berör maximalt 125 anställda vid Nokia som nu förs över till Digia.

Efter förvärvet blir Digia ansvarig för alla Qt-verksamheter som tidigare utförts av Nokia. Det inkluderar produktutveckling samt den kommersiella verksamheten och open source licensierings- och serviceverksamhet. Efter förvärvet planerar Digia att snabbt aktivera Qt på Android, iOS och Windows 8-plattformarna.

Ett av Digias främsta mål med förvärvet är att förbättra sin position inom Qt-ekosystemet genom att ytterligare stärka sin Qt FoU-kapacitet och expandera sin räckvidd på många fler plattformar än någonsin tidigare. Efter det att Digia förvärvade licensieringsverksamheten inom Qt Commercial från Nokia i mars 2011 uppges verksamheten fortsatt ha varit framgångsrik och vuxit kraftigt. Som en del av transaktionen kommer maximalt 125 Qt-medarbetare från Nokia att överföras till Digia, huvudsakligen baserade i Oslo, Norge och Berlin, Tyskland.

Mer information finns på qt.digia.com och qt-project.org som kommer att vara de främsta platserna för informationsdelning i framtiden, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.