Det går bra för Note

Kontraktstillverkaren Note redovisar ett rörelseresultat för Q4 på 8,1 miljoner kronor i den bokslutskommuniké som företaget släppte idag. Det är en liten nedgång med då måste man ta hänsyn till en avsättning för avyttringen av mekanikenheten i Järfälla på 4 miljoner kronor. Men för helåret 2014 ökar rörelseresultatet kraftigt – från 9,0 miljoner 2013 till 31,8 miljoner kronor 2014.

– Under 2014 tog vi för oss i konkurrensen på en relativt stabil Europamarknad. Efter ett starkt tredje kvartal med 17 procents försäljningstillväxt räknade vi med en stabil men svagare utveckling under Q4. Försäljningen under fjärde kvartalet minskade med 3 procent, sett till helåret ökade försäljningen med drygt 6 procent. Vi ser nedgången under Q4 som tillfällig – vår starka orderstock vid årets utgång ger stöd åt en positiv volymutveckling under 2015, säger Peter Laveson, vd och koncernchef för Note.

Rörelseresultatet under Q4 uppgår till 8,1 miljoner kronor och innehåller omstruktureringskostnader om 4,0 miljoner kronor i samband med avyttringen av Notes mekanikbearbetning i Järfälla. Företaget räknar dock med att avyttringen ska bidra positivt till rörelseresultatet redan under 2015. Främst som en följd av ökade volymer och en fortsatt stabil kostnadsutveckling förbättrades företaget rörelseresultat för helåret med hela 22,8 miljoner kronor till 31,8 miljoner kronor.

– Kassaflödet var positivt och Notes balansräkning är fortsatt stark med en soliditet om 44 procent, säger Peter Laveson.

Finansiell utveckling oktober-december

• Försäljningen uppgick till 248,1 (255,3) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (9,7) MSEK. Det underliggande rörelseresultatet, exklusive avsättning för avyttring av mekanikenheten i Järfälla, uppgick till 12,1 (9,7) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,3% (3,8%). Den underliggande rörelsemarginalen, exklusive avsättning för avyttring av mekanikenheten i Järfälla, uppgick till 4,8% (3,8%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 8,1 (6,4) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 7,1 (7,7) MSEK, vilket motsvarar 0,25 (0,27) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,9 (-2,3) MSEK, vilket motsvarar 0,38 (-0,08) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-december

• Försäljningen uppgick till 964,0 (907,0) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 31,8 (9,0) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,3% (1,0%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 28,8 (1,2) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 24,6 (0,7) MSEK, vilket motsvarar 0,85 (0,02) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2,5 (-2,0) MSEK, vilket motsvarar 0,09 (-0,07) SEK/aktie.

Comments are closed.