Den totala omsättningen ner 10,5 procent

Den totala globala omsättningen av halvledare dök 10,5 procent till totalt $228.4 miljarder under 2009, en minskning med $26.8 miljarder sedan 2008, enligt en ny rapport från Gartner Inc.

Gartner säger att det här är första gången industrin har upplevt två på vart andra följande år av minskande omsättning. Men industrin klarade sig betydligt bättre under den senare delen av 2009 vilket tyder på ett utgångsläge, för en stark tillväxt under 2010, enligt analysföretaget.

– Efter en ojämförlig nedgång under fjärde kvartalet 2008 och det första kvartalet 2009 har den sekventiella ökningen i omsättning för industrin generellt varit mycket stark under de senaste tre kvartalen under 2009, säger Peter Middleton, principal research analyst vid Gartner. Han fortsätter, ”som ett resultat kommer 2009 års resultat bli mycket mildare än vad som tidigare fruktades i efterdyningarna av finanskrisen”.

Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue Estimates, 2009 (Millions of U.S. Dollars)

2009
Rank

2008
Rank

Vendor

2008
Revenue

2009
Revenue

2008-
2009
Growth (%)

2009
Market
Share (%)

1

1

Intel

34,814

33,253

-4.5

14.6

2

2

Samsung Electronics

17,391

17,686

1.7

7.7

3

3

Toshiba

10,601

9,604

-9.4

4.2

4

4

Texas Instruments

10,593

9,142

-13.7

4.0

5

5

STMicroelectronics

10,270

8,510

-17.1

3.7

6

8

Qualcomm

6,477

6,409

-1.0

2.8

7

9

Hynix Semiconductor

6,010

6,035

0.4

2.6

8

7

Renesas Technology

7,081

5,670

-19.9

2.5

9

11

Advanced Micro

Devices

5,298

5,157

-2.7

2.3

10

6

Infineon Technologies

(incl. Qimonda)

8,224

4,682

-43.1

2.1

 

 

Others

138,375

122,223

-11.7

53.5

 

 

Total Market

255,134

228,371

-10.5

100.0

Källa: Gartner (mars 2010)

Samsung Electronics var en av få som höjde sin omsättning under 2009. Till viss del berodde det på att deras huvudproduktlinjer, DRAM och NAND-flash, redan hade sett en stark nedgång under 2008 vilket fick återförsäljare att kraftigt minska sina lager under 2009. Det tvingade upp priserna kraftigt under året för båda dessa produktområden och, i kombination med Samsungs ledande tekniska och finansiella ställning, ledde det till en ökning av omsättningen.  Hynix Semiconductor, likväl som rivalen Samsung, fick också se en ökning av omsättningen. För Hynix kom ökningen på DRAM-marknaden, där de fick möjligheten att öka sin omsättning och ta marknadsandelar men marknaden fick totalt ändock se en nedgång.

Infineon hade den största nedgången i omsättningen med 43,1 procent tack vare konkursen i  Qimondas affärsverksamhet inom minnen och sin avyttring av ”Wireline Communications unit”. När dessa två enheter är borträknade från räkenskaperna så återstår ändå en generell nedgång på 16,1 procent för företaget, enligt Gartner.

Comments are closed.