Den perfekta entreprenörsprofilen finns inte

Jennie Ekbeck, VD på Umeå Biotech Incubator, och Raoul Stubbe, affärscoach på Sting, har tagit fram en ny rapport som slår hål på myten om superentreprenörerna.

En ny rapport slår hål på myten om superentreprenörerna. De har inte nödvändigtvis högre IQ än andra. De drivs inte heller generellt av en revanschlusta efter en trasslig barndom. Rapporten, som sammanställts av inkubatorerna Sting och Umeå Biotech Incubator och forskare från Karolinska Institutet, visar samtidigt att det finns flera viktiga förmågor som kännetecknar framgångsrika entreprenörer.
Är entreprenörer smartare, mer drivna och mer riskbenägna än andra? Och kan man se om ett grundarteam utan tidigare erfarenhet har potential att bygga ett framgångsrikt bolag? De frågorna ville inkubatorerna Umeå Biotech Incubator och Sting få svar på.
I studien Projekt Dali har intervjuer och tester genomförts med 18 entreprenörer som alla haft en avgörande roll i att bygga minst ett företag som efter produktlansering omsatt minst 20 miljoner kronor inom fem år eller minst 100 miljoner inom tio år.

Verktygen som användes var:
Game Intelligence, tester som mäter förmågor som reglerar hjärnans informationsbearbetning, tankar och känslor.
Personlighetstestet MAP (Measuring and Assessing Individual Potential).
Matrigma, ett världsledande verktyg för att mäta begåvning.
SGP (Startup grundarprofilen), ett test som utvecklats av Tomas Ahrens och utgår från hans empiriska studier av framgångsrika entreprenörer.

Studien slår hål på en hel del myter. Entreprenörer har inte nödvändigtvis högre IQ än andra. De drivs inte heller generellt av en revanschlusta efter en trasslig barndom, och de måste inte vara vinnarskallar som vill vinna till varje pris. Det finns alltså inte enbart en idealprofil – framgångsrika entreprenörer kommer i olika skepnader.
Men trots att många förutfattade meningar kan läggas på hyllan, visar ändå studien att det finns vissa förmågor och egenskaper som kännetecknar entreprenörer som bygger starka tillväxtbolag. Det går att konstatera att entreprenörerna är ödmjuka och inser sina egna begränsningar. De har god självinsikt, vilket gör dem duktiga på att bygga team. De uppvisar ett extremt starkt strategiskt och kreativt tänkande och är duktiga på att behålla fokus på målet samtidigt som de manövrerar förbi hinder längs vägen. De har även god näsa för kundnytta och är duktiga på att nyttja hela spelplanen till sin fördel.
– Studien slår fast att det är bättre med ett A-team med en B-idé än tvärtom, för har du ett bra team kan du läsa av omgivningen och förflytta din idé från B till A, säger Raoul Stubbe, affärscoach på Sting. I förlängningen kan forskningen hjälpa oss att plocka ut företag, som har större potential att lyckas, till våra inkubatorer.
– Studien ger oss även möjligheter att se hur vi ska bygga team som kompletterar varandra, säger Jennie Ekbeck, vd på Umeå Biotech Incubator. Ofta är det entreprenörernas olika förmågor i kombination som skapar framgången. Att bygga rätt team är otroligt viktigt, även när det gäller att matcha kompetens gentemot våra inkubatorbolag.
Johanna Björklund, en av grundarna till framgångsrika it-bolaget Codemill, var en av de entreprenörer som deltog i studien.
– Det här kan vara ett sätt att identifiera andra färdigheter än rent kunskapsmässiga som är viktiga när man driver företag. Det i sin tur kan göra det möjligt att träna aspirerande företagare i dessa, och att sätta samma team med ömsesidigt kompletterande egenskaper.
Hur projektet ska tas vidare är ännu inte bestämt, men intresset är stort för att kunna skapa ett fungerande verktyg som kan identifiera duktiga entreprenörer. Enligt Sting och Umeå Biotech Incubator vore det värdefullt att samla in mer data för att statistiskt analysera och verifiera hypotesen ytterligare.

Comments are closed.