De får strategisk mobilitet 2022

Årets bidragstagare till programmet Strategisk Mobilitet är utsedda. Stiftelsen för strategisk forskning fördelar tio miljoner kronor på nio projekt.

Programmet ökar kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer och ger dessutom forskare möjlighet att utvecklas genom att byta arbetsplats från akademi/forskningsinstitut till näringsliv/myndighet/sjukhus, eller tvärtom, under ett till två år.

Ett av årets projekt syftar till att ge Finansinspektionen tillgång till forskningsfronten inom informationssäkerhetsekonomi och på så sätt förbättra cybersäkerheten i den svenska finanssektorn. I ett annat projekt utvecklas elektromagnetisk teknik till att effektivare framställa rent stål utan föroreningspartiklar. Ett projekt ska med ”bioprintning” förfina utskriften av tredimensionella konstgjorda vävnader som kan användas till exempel vid test av hur läkemedel påverkar mänsklig vävnad.

Här är de nio projekten som får 2022 års bidrag:

Annika Skoglund får 1 145 000 kr för projektet ”Teknologisk omvandling vid SSAB” (UU/SSAB).

Gunnar Malm får 1 301 723 kr för projektet ”Spinntronik i 6G kommunikationssystem” (KTH/Ericsson AB).

Gustaf Mårtensson får 1 070 820 kr för projektet ”Nya ljusbaserade metoder att tillverka konstgjord vävnad” (Mycronic AB/KTH).

Song Lu får 1 204 000 kr för projektet ”Atomistiska studier av gränssnitt i tekniska legeringar” (KTH/Thermo-Calc Software AB).

Thomas Johansson får 1 122 000 kr för projektet ”Nya konstruktioner av formatbevarande kryptering” (LU/Ericsson).

Tomas McKelvey får 1 371 163 kr för projektet ”Flermålsdetektion i digital radar” (Chalmers/Saab AB).

Ulrik Franke får 628 471 kr för projektet ”Cybersäkerhet och finansmarknaden” (RISE/FI).

Wangzhong Mu får 1 200 000 kr för projektet ”Rent stål mot en hållbar framtid” (KTH/ABB).

Xiaoqing Li får 956 823 kr för projektet ”Beräkningsmodellering av plasticitet i tekniska material” (KTH/Alleima AB).

Comments are closed.