DC/DC-omvandlare klarar 16-160 V

Muratas RUW15-serie av DC/DC-omvandlare klarar ett så stort inspänningsområde att det i många fall eliminerar behovet av skyddskomponenter.

 

De nya DC/DC-omvandlarna är speciellt avsedda för tillämpningar inom t ex telekom och industri, där inspänningarna varierar kraftigt och där omvandlarna kan utsättas för höga transienter. Omvandlarna har inbyggt kortslutningsskydd och skydd mot överspänning och för hög temperatur. De finns i sex olika varianter, beroende på ökad utspänning. Omvandlarna marknadsförs av TTI Inc.

Comments are closed.