DC-DC omvandlare för järnväg

XP Power introducerar två serier av kostnadseffektiva DC-DC omvandlare med brett inspänningsområde för järnväg och spårbundna applikationer.

Det breda inspänningsområdet på DC-DC-omvandlaren minskar behovet av lagerhållning och tillåter ett brett spektrum av applikationer. RDE20-serien (20 W) levereras med 4:1 ingångsområde för 13-70 VDC (nominell inspänning: 24VDC, 37,5 VDC & 4 8VDC), eller 42-176 VDC (nominellt 72 VDC & 110 VDC). 25 W-omvandlarna i RDF25-serien har 10:1 inspänningsområde från 16-160 VDC vilket täcker nominella inspänningar från 24 VDC till 110 VDC i en och samma produkt.
Båda serierna är certifierade enligt EN50155 och EN50121-3-2 och möter därför alla viktiga säkerhetsgodkännanden och EMC-krav som ställs i järnvägsapplikationer. Genom att dessutom vara utvecklad enligt EN45545-2 möter den också relevanta brandskyddsföreskrifter. Få externa filter komponenter erfordras vilket gör att XP Powers produkter är kompaktare än jämförbara produkter på marknaden inom applikationsområdet. De båda produktserierna lämpar sig mycket väl där utrymmet är begränsat.
Omvandlarens höga verkningsgrad innebär ett minskat behov för kylning och med remote on/off-funktionen reduceras energiförbrukningen och värmealstring vid avstängt tillstånd. RDE20- och RDF25-serierna har kortslutnings-, överlast- och överspänningsskydd. Tack vare en isolation på 3 kV mellan in- och utgång skyddas lasten från spänningskällan. Båda serierna är avsedda för drift i en omgivningstemperatur från -40 till 100 °C och ger full effekt på utgången upp till +55 °C.
Produkterna är speciellt lämpade i tågburna- och järnvägsrelaterade applikationer som, dörrkontroll, säkerhetsmonitorering, kommunikationssystem, videoövervakning, access- och biljettsystem, effektreglering, infotainment, informationssystem, belysning, USB-laddning i passagerarutrustning, HVAC-utrustningar, systemövervakning och telemetri. Genom sin konstruktion är DC-DC omvandlarna väl anpassade för krävande miljöer.
Produktserierna finns tillgängliga från DigiKey, element14, Farnell, RS Components, godkända regionala distributörer eller direkt från XP Power och kommer med 3-års garanti.

Comments are closed.