DataChassi AB utökar antalet ägare

Västkustens Affärsänglar (VastAF), Almi Invest och Volvo Group Venture Capital investerar via en nyemission i DataChassi AB, ett företag som utvecklar, producerar och säljer stöldskyddsutrustning med fokus på lastbilstransporter, entreprenad- och skogsbruksmaskiner.

De årliga stölderna från lastbilar i Europa uppgår till över 80 miljarder kronor per år. Bara i Sverige uppgår värdet till 2 miljarder kronor och mörkertalet på antal stölder och värde är stort. Stöldrisken är dessutom ett växande arbetsmiljöproblem för chaufförerna, som snart inte vågar stå still.

DataChassi har utvecklat ett unikt radarbaserat larm med trådlös kommunikation som går att integrera i kundens befintliga transportinformationssystem.

– DataChassis produkter erbjuder ett fantastiskt stöd för det växande problemet med stöld av gods och bränsle. Vi ser företaget som ett intressant investeringsobjekt då man är relativt ensam på en näst intill obruten marknad, säger Jan Åke Jonsson, tidigare vd för Saab Automobile AB och ny styrelseordförande i DataChassi AB.

Företaget har under sin uppbyggnadsfas sökt och fått 4 olika patent. Produkterna DC Safelog och DC Tankguard, båda i kombination med DC Serviceportal, har nyligen marknadsintroducerats och börjat säljas på den svenska marknaden. I planeringen ligger successiv introduktion i övriga Europa.

– Vi möter ett stort intresse när vi presenterar våra produkter eftersom kunderna d.v.s. varuägarna, speditörerna och åkerierna, är trötta på att bli av med gods och diesel och det finns inget motsvarande vårt system. Vi är glada för de nya delägarna som med kapital och kompetens kommer att stödja oss i vårt arbete med att komma ut med våra produkter till rätt kunder på rätt sätt och med ett marknadsanpassat pris, säger Tomas Bagge, vd för DataChassi AB i ett pressmeddelande.

Comments are closed.