Därför trotsar Göteborg konjunkturen

De stora exportmarknaderna hackar, råvarupriserna rasar och räntan är noll. Ändå pekar pilarna uppåt i Göteborgsregionen. Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport visar rekordstor sysselsättning – trots svag utveckling i omvärlden.


Sysselsättningsindikator – procentuell förändring av antalet sysselsatta jämfört med samma kvartal året innan

– Det skulle ju bli lågkonjunktur, men den verkar inte ha kommit, säger Svensk Handels utvecklingschef Magnus Kroon, som är en av sex näringslivsprofiler som Business Region Göteborg bett kommentera varför de klassiska ekonomiska sambanden inte längre verkar gälla.
De övriga är Jerker Lindsten, vd HiQ Göteborg, Cecilia Fasth, vd Eklandia, Gunilla Nilsson, vd SKF Sverige, Martin Henning, chef för Centrum för regional analys vid Handelshögskolan, och Katarina Ljungqvist, regionchef Handelsbanken.
Alla ger olika infallsvinklar på varför Göteborgsregionen går bättre än trenden, men kommenterar också vad man bör hålla koll på för att bedöma framtiden.
– Göteborgsregionen har fortsatt växa under hösten. Antalet sysselsatta har ökat med cirka två procent mellan kvartal tre och fyra och har nu passerat 500 000. Det är fler än någonsin förr i arbete, säger Henrik Einarsson, chef för analys och omvärldsbevakning hos Business Region Göteborg.(Källa: SCB)
Bidragande förklaringar är stark inhemsk efterfrågan och fortsatt växande marknad för företagstjänster. Även vård och omsorg står för en stor del av den totala sysselsättningsökningen.
Av den nya konjunkturrapporten framgår också att arbetslösheten bland unga fortsätter att minska, som den gjort under ett års tid. Fler andra jämförelsetal utvecklas också positivt.

Comments are closed.