Cybercom vinner så kallad outsourcingaffär

Cybercom utökar sitt åtagande hos ett av världens främsta mobilplattforms-företag genom att få ansvaret för fälttester av olika typer av datatrafik för mobilplattformar.

Uppdraget förläggs i Polen och beräknas engagera cirka 15 konsulter.
– Vi är oerhört glada över att en av världens främsta halvledar- och mobilplattformsföretag anförtror oss sina viktiga fälttester. Vi har god kunskap om nätmiljön i Polen. Det faktum att de olika operatörerna har använt sig av olika leverantörer för sin nätinfrastruktur, gör Polen till en speciellt lämplig plats för denna typ av avancerade fälttester, säger Mats Petersen, kundansvarig, Cybercom.

Cybercom ska ansvara för interoperability testningen i network signalling, det vill ssäga testa upp- och nedkoppling för olika typer av datatrafik för mobilplattformar. I samband med den vunna affären har Cybercom träffat överenskommelse med ett svensk ledande telekomföretag om att ta över ett antal medarbetare som tidigare varit engagerade i testerna.

– Uppdraget utförs enligt Cybercoms ”global sourcing”-modell, vilket uppskattas av våra kunder. Vi är mycket glada över att vi återigen kan erbjuda en ”win-win”-situation för alla inblandade parter och vi välkomnar våra nya medarbetare som kommer att kvalitetssäkra våra leveranser till kunden, säger Piotr Ciski, vd Cybercom Polen.

Comments are closed.