CybAero utser ny vd

Och förstärker styrelsen med FMV-chef. CybAero växlar, efter närmare sex år, vd. Nuvarande vd Mikael Hult slutar på egen begäran och ersätts av Leif Erlandsson från och med maj månad.

Erlandsson, som verkat som marknadschef inom bolaget under de senaste två åren, har följt bolaget under lång tid. Dessförinnan var Erlandsson vd för Innovativ Vision, ett teknikbolag som under hans ledning utvecklades från 15 miljoner kronor till 150 miljoner i omsättning under 10 år.

– Jag har varit vd i bolaget under närmare sex år och det är dags att växla över stafettpinnen. CybAero har nu kommit in i en fas där annan kompetens behövs för att dels produktifiera och dels öka marknadsnärvaron ytterligare. Leif har visat på ypperliga resultat i tidigare anställningar med bolag i liknande faser som CybAero befinner sig i idag. Det ska bli spännande att arbeta ihop i denna nya konstellation. Jag tror fortsatt helt och fullt på bolaget och kommer att behålla alla mina aktier, säger avgående vd:n och blivande styrelseordföranden Mikael Hult.

”Marknaden vaknar till”.

– Jag har följt CybAero under mer än 10 år och ser att marknaden nu börjar vakna till ordentligt. Inte minst bolagets nyligen träffade avtal med den spanska systemintegratören Indra visar på detta, säger den blivande verkställande direktören Leif Erlandsson. Jag räknar naturligtvis med att vi ska kunna träffa fler liknande avtal framöver och befästa CybAero som marknadsledande i sin nisch, framför den tillträdande vd:n i ett pressmeddelande.

Det är valberedningens förslag att Hult skall kvarstå i styrelsen och överta ordförandeposten i bolaget i samband med årets stämma.

Till nya styrelseledamöter föreslås Leif Erlandsson samt överste Mats Westin. Westin har bland annat ett förflutet som chef för Helikopterflottiljen (Hkpflj), befälsbefattningar inom Kustartilleriet, Amfibiekåren samt olika chefspositioner inom Försvarets materielverk (FMV). Ragnvald Otterlei, som suttit i styrelsen sedan bolagets start, har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår omval av övriga ledamöter: Fredrik Hillelson, Jan Nilsson samt Claes Drougge.

CybAero utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (så kalllade VTOL UAV:er) med tillhörande sensorsystem. Systemen kan användas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag och kan anpassas till varje kunds specifika behov. CybAero startades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningsprojekt som bedrevs i samarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor vid FMVs test- och provningsanläggning vid Malmen utanför Linköping samt säljkontor i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Koncernen har ett 15-tal verksamma medarbetare.

Comments are closed.