CybAero förstärker styrelsen

CybAero har tillfört sin styrelse ytterligare kompetens genom att utse Jan Ahlgren till ny ledamot. Jan Ahlgren arbetar som konsult inom flygbranschen och har tidigare arbetat som informationsdirektör för flygverksamheten inom Saab AB.

I och med att den ordinarie årsstämman utsåg Jan Ahlgren till ny styrelseledamot har CybAeros styrelse tillförts ytterligare branschspecifik kompetens inom informationsområdet.

– Jan Ahlgren har genom sin erfarenhet från Saab värdefulla kunskaper och kontakter inom den internationella flyg- och säkerhetsbranschen. Inte minst är hans tid som informationschef för Industrigruppen JAS och Saabs Joint Venture med BAE Systems värdefull, säger CybAeros ordförande Mikael Hult.

Jan Ahlgren är Major i Flygvapnet och har bland annat. tjänstgjort som FN-observatör i Mellanöstern. Som fristående konsult har han haft uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och Saab AB med flera.

– Marknaden för VTOL UAV står inför en stark tillväxt och CybAero har nu visat att de har produkter som är klara för sitt kommersiella genombrott. Det gör att jag är övertygad om att bolaget står inför en stor omsättningstillväxt där jag i styrelsen hoppas kunna bidra med hur vi ska nå ut till våra nationella och internationella intressenter, säger Jan Ahlgren.

CybAero AB utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (så kallade VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping och har ett drygt 15-tal medarbetare, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.