CybAero förlänger nyemission

Styrelsen i CybAero har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till den 30 januari 2009.

Den korta ursprungliga teckningstiden, 8-19 december 2008, förlängdes den 22 december till den 16 januari 2009 enligt beslut av styrelsen. Bakgrunden till att emissionen förlängs ytterligare är att det kommit till styrelsens kännedom att flera förvaltare inte fått kännedom om att teckningstiden har förlängts. Detta har i sin tur inneburit att flera aktieägare inte fått möjlighet att ta del av det förlängda emissionserbjudandet. Det har exempelvis visat sig att flera förvaltare bokat bort uniträtterna från sina kunders depåer varigenom det omöjliggjort för aktieägare att utnyttja dessa för teckning med företrädesrätt i nyemissionen.
Som tidigare meddelats har emissionen tecknats till över 50 procent i samband med den ursprungliga teckningstidens utgång, den 19 december 2008. Därefter har ytterligare teckningar inkommit i bolagets nyemission.
– Vår offertstock har på kort tid växt från 0 till över 100 MSEK och vi ser flera följdaffärer från stora välrenommerade kunder som sammantaget kan generera flera hundra miljoner i omsättning. Därför ser vi att det vore till gagn för bolaget att uppnå en större teckningsgrad i nyemissionen, säger bolagets VD Mikael Hult.

Comments are closed.