Kongsberg väljer NOTEfied

Norska Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har tagit ett strategiskt beslut att använda NOTEs komponentdatabas NOTEfied vid utveckling av nya produkter.

NOTEs affärsmodell Nearsourcing bygger på tre huvudområden – etablering av Nearsourcing-centers nära kunderna, införande av komponentdatabasen NOTEfied som stöd i utvecklings- och inköpsarbetet samt effektiv tillverkning nära kunderna eller i kostnadseffektiva länder. NOTEfied är en egenutvecklad komponentdatabas som kan kopplas direkt till kundens konstruktionssystem, vilket kortar produktutvecklingstiden.
– NOTEs lösning integrerar komponentdatabasen mot designverktyget från Cadence, vilket tilltalade oss redan från början, säger Suvada Besirovic, Manager Electronics Missile Systems & Aerostructures för KDA. Denna lösning har utan tvivel påverkat vårt val av Allegro från Cadence. Vi är mycket nöjda med samarbetet med NOTE så här långt och räknar med att utöka det successivt genom att köpa ännu fler tjänster från dem.

Comments are closed.