CybAero får strategisk helikopterorder

Cassidian, ett dotterbolag inom EADS-koncernen, har beställt utveckling och leverans av ytterligare en autonom helikopterprototyp av First North-noterade CybAero AB. Beställningen innebär att CybAero fått förtroendet att leda en ny fas i utvecklingssamarbetet kring nästa generation större, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV).

EADS har tecknat en beställning för leverans av ytterligare en flygande testplattform baserad på CybAeros helikopter APID 60 med tillhörande markstation. Systemet är det andra som levereras av CybAero till Cassidian sedan samarbetet inleddes och det ska användas som flygande demonstrations- och testplattform i arbetet med att utveckla den nya farkosten Alca, som är en helikopter i 300 kg-klassen.
– Med utgångspunkt från det MoU som vi undertecknade med Cassidian 2010 har vi kommit en bra bit på vägen i projektet. Redan hösten 2010 fick vi beställning på och levererade den första demo- och testhelikoptern som var en i det närmaste standard APID 60. Nu har vi arbetat intensivt med att ta ytterligare ett steg i samarbetet och kommer denna gång att leverera en starkt modifierad APID 60 till Cassidian. Helikoptern kommer att användas för att testa ett antal unika komponenter och funktioner som skall finnas i den nya helikoptern. Av naturliga skäl kan vi inte redogöra för dessa eller ge mer detaljerade data ännu, säger CybAeros VD Leif Erlandsson.

Comments are closed.