Conrad.se återlanserar sin webbutik

Conrad.se förbättrar sin webbutik med tidsbesparande funktioner för företagskunder. Detta innebär till exempel uppladdning av kompletta produktlistor och exakt visning av tillgängliga kvantiteter i lager.

Det finns också nya filteralternativ för produktinformation när man söker efter önskad produkt samt tematisk vägledning för sökresultat genom automatiskt tilldelade kategorier och kampanjer. Kunder har alltid en översikt över sortimentet med 750 000 produkter.
– Vi vill erbjuda bättre funktionalitet till våra företagskunder, säger Aleš Drábek, Chief Disruption & Digital Officer hos Conrad Electronic. Det finns en rad nya applikationer som underlättar beställningsprocessen, till exempel möjligheten att ladda upp egna produktlistor direkt till beställningen. Speciellt när det är ont om tid och arbetstrycket är högt och företagskunder behöver information om specifika rabattskalor och lagersaldo för produktgrupper, illustrerar vår optimerade webbutik allt detta koncentrerat och med överblick. Återlanseringen är ett viktigt steg i att göra beställningar mycket enklare.

Comments are closed.