KK-stiftelsen stöttar rekrytering av nyckelpersoner

KK-stiftelsen, har beviljat medel till elva ansökningar inom programmet Rekryteringar på totalt 27 miljoner kronor.
– Genom att rekrytera nyckelpersoner kan lärosätena nu fortsätta att bygga och utveckla starka och kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer, säger Malin Henningsson, programansvarig på KK-stiftelsen.

Programmet delfinansierar professorer, internationella gästprofessorer samt biträdande lektorer och lektorer. KK-stiftelsen vill genom programmet skapa förutsättningar för lärosätenas uppbyggnad av profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer genom rekrytering av nyckelpersoner.
– Rätt rekryteringar bidrar till ett ökat inflöde av nya metoder, idéer och perspektiv, vilket ökar såväl den vetenskapliga kvaliteten som näringslivets nytta av forskningen och utbildningen, säger Malin Henningsson.
Örebro universitet och Mälardalens högskola har beviljats tre rekryteringar vardera, Gymnastik- och idrottshögskolan två, och en till Blekinge tekniska högskola, Karlstads universitet respektive Linnéuniversitetet. Större delen av beviljandena avser de mer fasta, långsiktiga tjänsterna.

I årets omgång av programmet fick följande lärosäten sina ansökningar beviljade:

Örebro universitet:
* Biträdande lektor med inriktning på prosumentforskning.

* Biträdande lektor i biomedicin med inriktning på immunologi

* Lektor i Cellulär mikrobiologi

Mälardalens högskola:
* Lektor i säkra, uppkopplade inbyggda system

* ABB-professuren i distribuerade automationssystem

* Internationell Gästprofessor i Framtidens Energi

Gymnastik- och idrottshögskolan:
* Biträdande lektor i Idrottsvetenskap inriktning biostatistik och hälsa samt fysisk aktivitetsepidemiologi

* Biträdande lektor i Idrottsvetenskap inriktning fysisk aktivitet och kognitiv neurovetenskap

Blekinge tekniska högskola:
* Biträdande lektor i strategisk hållbar utveckling

Karlstads universitet:
* Lektor Ytbehandlingsteknik för förpackningsmaterial och nya funktioner

Linnéuniversitetet:
* Lektor i maskinteknik med inriktning mot industriella produktionssystem

Comments are closed.