Com Hem avnoterar

Idag offentliggjorde EU-kommissionen sitt godkännande av sammanslagningen av Tele2 AB och Com Hem Holding AB utan villkor. Com Hems styrelse har därför beslutat att ansöka om avnotering av Com Hems aktie från Nasdaq Stockholm.

Exakt datum för sista handelsdag kommer att meddelas så snart Com Hem fått bekräftelse avseende detta från Nasdaq Stockholm. Com Hem informerar härmed om en preliminär tidplan, med den 5 november 2018 som förväntat datum för slutförande av fusionen.
Com Hems aktieägare får som fusionsvederlag 37,02 kronor kontant och 1,0374 nya B-aktier i Tele2 för varje utestående aktie i Com Hem vid slutförandet av fusionen.
Datum för slutförande av fusionen förväntas bli den 5 november 2018.

Comments are closed.