De ska försvara guldet från Las Vegas

David Sundholm, Sandra Öster och Oliwer Fontaeus, samhällsplanerarstudenter vid Högskolan i Gävle ska försvara förra årets guld från Las Vegas när den stora tävlingen Podcar city, där det gäller att utveckla hållbara städer, nu kommer till Gävle.


Självkörande buss i Las Vegas. Foto: Pontus Gustafsson

David Sundholm och Sandra Öster är tredjeårsstudenter på samhällsplanerarprogrammet och ett av lagen som tävlar.
De har utvecklat en plan för busslinjer på Gävle Strand med självkörande bussar (Podcars) som hämtar upp via en app, som är tysta, och som gör att bullernivåerna går ner så att man kanske till och med kan tänka sig att bebygga magasinsområdet.
– De här självkörande bussarna fungerar nästan som taxibilar, de är mindre med plats för åtta personer, och man ska kunna ringa på dem med en app. Vi tänker att de kan minska trafiken och bullret, säger Sandra Öster.
– Det finns ingen affär på Gävle Strand och de här små bussarna erbjuder en bekväm lösning för människorna som bor där. Vår lösning gör det lättare att uppmana människor att gå mera och använda de här bussarna istället för att ta bilen, säger David Sundholm.
Oliwer Fontaeus tycker att det varit kul att få testa att vara en konsult med ett eget projekt. Han har arbetat med en trafiklösning för alla studenter som bor uppe på Campus Sätra och som skulle ersätta bussen som nu går mellan Högskolan och Sätra med en självkörande podcar.
Oliwer påpekar att tekniken redan provas skarpt och att Chalmers i Göteborg har en självkörande buss som går mellan olika delar i campusområdet.
– Jag tänkte själv åka upp till Sätra igår men bussarna slutar gå klockan 22. Om du sitter på Högskolan och pluggar så vill du ju inte känna att du hålls tillbaka och det är ju inte så många som tar cykeln en vinterkväll klockan 23 när bussen slutat gå. Med min lösning skulle man kunna klicka på appen och få hit en buss som tar en hem.
Oliver uppskattar att ha fått testa på lite utanför skolvärlden och vad en framtida arbetsplats kan vara.
Jakob Nobuoka, ansvarig för samhällplanerarprogrammet, säger att det här är en bra chans för studenterna att komma ut i näringslivet och se hur man kan jobba efter utbildningen och också få se hur olika länder tänker om trafiklösningar.
– Tävlingen innebär att man visualiserar stadsmiljöer och sedan skriver en rapport. Vårt program ger en väldigt bra bas med både teoretisk och praktisk bakgrund och studenterna är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.
Podcar City Conference är en stor konferens, om självkörande bussar och bilar, med deltagare från hela världen. Den hålls vartannat år i USA och i Europa och nu kommer den till Gävle och Gasklockorna 10 – 12 oktober, som en del ingår också studenttävlingen Urban International Design Contest.
Tävlingen, som pågår under tre dagar, handlar om att studenter från en högskola samarbetar med en stad för att, med hjälp av självkörande fordon, skapa ett förslag för en hållbar stadsdel och att man gör detta tillsammans med städer i hela världen. I år deltar lag från bland annat USA, Australien, Afrika och Sverige i tävlingen.
Det blir också en mässa på området vid Gasklockorna i Gävle.

Comments are closed.