Clas Ohlson investerar i mätrum för EMC

Clas Olson, Insjön,  stärker kvalitetskontrollen av sina produkter genom att investera i ett halvdämpat mätrum för att kunna genomföra ”pre-compliance”-mätningar av utstrålade störningar genom luftgränssnittet. På bilden ser vi Ingemar Islander, vd för CE-bit AB som bygger upp mätrummet.

Instrumentering, antenner och tillbehör kommer från Rohde & Schwarz.

– Det handlar sammantaget om en investering på flera miljoner kronor, förklarar Stefan Knutsson som är ansvarig för projektet inom Clas Ohlson.

Motivet för en så stor investering ligger i linje med företagets kvalitetspolicy:
– När projektet färdigställts får vi möjlighet till att kvalitetssäkra i ännu högre grad än tidigare.
Många varor importeras från Kina och det gäller att för det första att välja varor som kan uppfylla uppsatta kvalitetsmål och uppfylla alla de standarder som följer direktiv som LVD, ERP  (”stand by”-direktivet) , EMC, REACH, RoHS och WEEE. Det gäller förstås inte bara att välja ut rätta produkter att ta upp i sortimentet utan att sedan kunna kontrollera att produkterna fortsatt håller måttet: Det vill säga att inte kvaliteten har försämrats eller att någon vital komponent har bytts ut av tillverkaren, kanske i syfte att åstadkomma billigare produktion.
Med utrustning för ”pre-compliance” kan Clas Ohlson göra mätningar för att se om en produkt över huvud taget skulle kunna uppfylla kraven på EMC. Om det sedan blir dags att ta upp den i sortimentet måste den testas av ett ackrediterat lab, t ex Intertek, som kan undersöka om produkten uppfyller EMC-kraven för att sedan kunna CE-märkas och sättas på marknaden.
Utrustningen för ”pre-comliance kan i ett senare skede användas för att med jämförande mätningar se om en produkts egenskap har förändrats med tiden.
– Vi har en stor organisation av medarbetare på våra kontor i Shanghai och Hongkong. Dessa medarbetare är otroligt duktiga  på att kvalitetssäkra produkterna på fabrikerna.  Vi vill ta ansvar för de produkter vi släpper ut på marknaden.

Två slags EMC-mätningar
Clas Ohlson har redan idag ett EMC-lab för att mäta ledningsbundna störningar. Där har man bland annat avslöja mycket kraftiga störningar från switchade nätaggregat och LED-lampor  – särskilt ”dimbara” sådana.
– Med den nya mäthallen och med nya instrument och antenner kommer vi att kunna kvalitetssäkra ytterligare genom att kunna utföra mätningar av luftburna störningar.
– Viktigt är att kunna utföra ”pre-compliance”-mätningar med repeterbart resultat, säger Ingemar Islander, vd för CE-bit AB. Därmed kan man skaffa sig en intern referensnivå för att så kunna avgöra om man skall gå vidare med en mätning hos ett ackrediterat mätlab. Och tack vare repeterbara mätresultat kan man ta ett ”fingeravtryck” för en produkt för att i framtiden kunna jämföra och kanske avslöja förändringar av produkten.  En utbytt komponent skulle kunna förändra hela den elektromagnetiska signaturen.

Halvdämpat mätrum
Mätrummet har måtten 7,8×4,6×4,5 m. Väggar och tak är dämpade, men inte golvet, så som specificeras i de mätnormer som tillämpas.
Intressant är att dämpningen görs med dels ferriter, dels med absorberande dämpkoner, detta för att åstadkomma dämpning över ett stort frekvensområde. Ferritplattorna dämpar mellan 20 MHz och ca 1 GHz, medan dämpkonerna,  s k absorbenter,  som är monterade över dessa ferritplattor dämpar på högre frekvenser.
– Om mätrummet enbart hade dämpats med absorbenter skulle dessa tvingats vara 2 m långa. Detta vore dels opraktiskt, dels minskar rummets användbara volym radikalt, påpekar Ingemar Islander och han berättar om en mäthall som byggdes med så långa koner i slutet av 60-talet.

Tidiga erfarenheter
Det var i Japan. Den japanska handelsdepartementet för bilindustrin, JARI,  behövde kunna göra EMC-mätningar och investerade i en stor mäthall som kunde ta in fordon. Den försågs med långa absorbenter utförda med koldopad polyuretan.
– Valet var olämpligt eftersom polyuretan har öppna celler vilket gör dem fuktkänsliga, likt skumgummimadrasser. Den Japanska mäthallen var belägen i en fuktig miljö med följd att väggarnas horisontellt monterade absorbenterna efter en tid slokade likt vissnade blommor.
TDK kom då på en lösning: De långa absorbenterna av polyuretan ersattes av en ferritplatta, för att dämpa låga frekvenser, och på denna placerades en absorbent tillverkad i koldopad polystyren. Polystyren (”styrolit”) används bland annat för värmeisolering i byggnader.  Det har slutna celler och är därför inte fuktkänsligt.
Tack vare ferritplattan i botten behöver inte absorbenten av polystyren inte vara så lång. Ingemar Islander påpekar dock vikten av att välja rätt absorbent i detta sammanhang. Till skillnad från renodlade  mikrovågsabsorbenter har den absorbent som skall monteras på en ferritplatta lägre dopning av kol – detta för att anpassa materialens dielektriska egenskaper till varandra.
Såhär ser de ut, absorbenter som är avsedda att monteras på ferritplattor:

Absorbent för montering på ferritplatta.

Bilden togs i CE-bits monter på S.E.E. 2014. Comtest heter den holländska tillverkaren av absorbenten och ferritplattan kommer från Samwha, Sydkorea. Den möjliggör dämpning ned till 20 MHz.
Ingemar Islander ser en intressant marknadspotential i företag med en inriktning som liknar den hos Clas Ohlson.
– Företag som importerar produkter från tillverkare utanför EU har mycket att vinna på att själva kunna utföra ”pre-compliance”-mätningar.
Bygget av EMC-hallen är nu påbörjat. Bilden av de första plåtarna monterade togs i förra veckan:

 

Comments are closed.