Chefsbyten på Infineon

Stefan Zizala (t v i bilden) är nu ansvarig för nybildade affärsområdet ”high power” inom divisionen för automotive sedan han lämnat över affärsområdet ”Industrial and multimarket microcontroller” till Maurizio Skerlj.

Affärsområdet ”High power” inom divisionen för fordonselektronik omfattar såväl MOSFET-komponenter som effekthalvledare och effektmoduler för drivlinan i bilar och kommersiella fordon. Som vice president och general manager ansvarar han för affärsområdets världsomspännande aktiviteter, applikationer, support samt försäljning och marknadsföring.  Stephan Zizala ledde affärsområdet för industriella och ”multimarket” microcontrollers från 2009 till 2013.
Den nya chefen,  Maurizio Skerlj, har inom detta område världsomfattande ansvar för utveckling, applikationsframtagning och marknadsföring . Infineon har 8, 16 och 32 bit microcontrollers, bland dem ARM CortexT-baserade XMC-familjer.
Maurizio Skerlj kom till Infineon den 1 november 2013. Dessförinnan var han ansvarig för produktlinan för "clock and timing”-produkter hos Texas Instruments där han har haft ledande befattningar inom projekthantering och systemutveckling sedan  2009.

 

Comments are closed.