Cadence köper Forte Design Systems

Högnivåsyntes har tagit steget från specialområde till allmän användning vid halvledarutveckling. Cadence köper därför EDA-företaget Forte Design Systems, ett av de företag som ligger längst fram inom högnivåsyntes.

Fortes Cynthesizer-verktyg syntetiserar algoritmiska högnivåbeskrivningar i SystemC till RTL-nivå. Det kortar utvecklingstiden och gör det lättare att flytta en modul från en konstruktion till en annan. Cynthesizer kommer nu att integreras med övriga högnivåverktyg hos Cadence.
– Vi ser en snabb tillväxt på marknaden för högnivåsyntes, säger Charlie Huang, senior vice president vid Cadence System & Verification Group. Verktygen fungerar på fler typer av konstruktioner och ger där lika bra eller bättre resultat än handkodad RTL.
– De bägge företagen angriper högnivåsyntes på likartat sätt och kompletterar varandra bra, säger Sean Dart, vd för Forte. Ett gemensamt konstruktionsflöde kommer att ge användarna en rad fördelar.

Comments are closed.