Först med spelande bordsduk

Genom innovationssatsningen Smart Textiles har forskare för första gången skapat en blommig bordsduk med retromönster som innehåller både trumset och pianotangenter det går att spela på – fast de bara är tryckta på tyget. Hemligheten heter textila sensorer.

Det är Smart Textiles forskare Li Guo och Mats Johansson Ligger bakom forskningen.

– Vi ville kombinera ljud och textilier och visualisera möjligheterna med textila sensorer på något kul sätt. Då jag är musikintresserad så bestämde vi oss för att göra en spelande duk, säger Mats Johansson.

Han experimenterade redan på 80-talet med bland annat piezoelektriska sumrar – små elektriska komponenter insydda i jeans som fungerade som bärbara trumset. Enligt forskarna räckte det med att klappa händerna på låren för att starta en konsert. Li Guo har disputerat i textila sensorer vid Högskolan i Borås och forskar i hur man integrerar dem i plagg. Den spelande duken uppkom när Lis forskning mötte Mats idéer. På duken finns ledande garn broderat av så kallade konduktiva fiber och när man vidrör dem omvandlas beröringen till signaler.

Tekniken är långt ifrån färdigutvecklad men förutspås av forskarna få oändliga användningsområden i framtiden. Rentav förändra hela vår inställning kring textil och teknik. Med hjälp av sensorerna går det att sätta på musik, värme eller kyla. Att addera denna typ av funktionalitet i textilier och kläder tror Li är framtiden inom västvärldens textilutveckling.

– Att applicera konduktiva sensorer i kläder är framtiden för bärbar teknologi. En klocka är något som alla har men kanske inte använder varje dag. Kläder däremot är något man alltid använder, säger Li.

Enligt forskarna kommer vi att få se textila sensorer i plagg som övervakar och sänder data som en del av pedagogiken i undervisningsmiljöer eller som hjälpmedel inom äldreomsorgen. Lösningen med sensorer i just textil har flera fördelar: ytorna är mjuka och behagliga samt dämpar ljud. Textil är dessutom lätt att transportera och förvara eftersom den tar väldigt lite plats.

Om Smart Textiles
Idén bakom Smart Textiles var att sammanföra två textila världar för att skapa synergier i form av hållbara innovationer för framtiden. Resultatet kom 2006 då innovationssatsningen Smart Textiles såg dagens ljus. Idag är Smart Textiles länken när det gäller att skapa innovativa lösningar mellan den omfattande textila kunskap som finns i näringslivet i Västra Götaland och den forskning och utbildning som bedrivs på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. Men verksamheten är idag lika mycket en nationell, och allt mer internationell, angelägenhet, där Smart Textiles är drivande i Sverige när det kommer till att utvecklingen av smarta textilier.

Comments are closed.