Chans att påverka forskningsstrategi

SSF håller för närvarande på med att utarbeta en ny forskningsstrategi som ska gälla under åren 2017-2021. Det ska ske i en öppen process och nu vill stiftelsen få in dina förslag på forskningsområden som SSF skulle kunna satsa på.

– Vi inbjuder nu alla som är intresserade att lägga förslag på programformer och områden som SSF skulle kunna finansiera, säger stiftelsens ordförande Harriet Wallberg och vd Lars Hultman i ett gemensamt uttalande.

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning och ska därvid ”främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft”. Och det handlar om en hel del pengar. SSF finansierar idag forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året, men den siffran kommer att trappas upp till en miljard kronor per år från och med 2018.

Efter den sista januari, när förslagsperioden är över, sammanställer stiftelsen de synpunkter och förslag som inkommit. Det kommer sedan att utgöra en del av beslutsunderlaget för finansieringsformer och forskningsområden under perioden 2017-2021. Styrelsen planerar att besluta om den nya strategin under försommaren 2016, meddelar SSF i ett pressmeddelande.

Comments are closed.