Anoto slutför förvärv

Lundaföretaget Anoto meddelar att bolaget nu slutfört förvärvet av det i USA baserade pennföretaget Livescribe. Köpeskillingen är satt till 15 miljoner dollar.

Anoto Group AB bekräftar idag att bolaget framgångsrikt fullföljt förvärvet av smartpenntillverkaren Livescribe. Livescribe är nu ett helägt dotterbolag till Anoto och kommer att fortsätta verka som konsumentkanal under namnet Livescribe. Förvärvet avser Livescribes hela verksamhet, inklusive teknologi och immateriella rättigheter.

– Kombinationen av Anoto och Livescribe överbryggar gapet mellan konsument och enterprise på flera kompletterande sätt, säger Stein Revelsby, för Anoto, i ett pressmeddelande.

Anoto Groups verksamhet finns inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Företaget verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har cirka 130 anställda och sitt huvudkontor i Lund.

Comments are closed.