Chalmers satsar på MAX IV

Chalmers meddelar att de nu kommer att ta en aktiv roll i den vetenskapliga uppbyggnaden av MAX IV-laboratoriet och ESS i Lund. Chalmers satsar 50 miljoner kronor över sex år som en investering i och drift av nya strålrör på MAX IV och utbildning av nästa generations materialforskare.

Satsningarna i Lund på röntgenkällan MAX IV och den sameuropeiska neutronkällan European Spallation Source (ESS) är den största svenska investeringen i forskningsinfrastruktur någonsin.

Chalmers kommer nu alltså att inleda ett formellt samarbete med ESS och MAX IV som innebär permanent närvaro av chalmersforskare i Lund. Konkret handlar det just nu om utveckling och drift av nya strålrör på MAX IV, men också utbildning av nästa generations forskare i avancerade metoder för materialvetenskap och nanoteknologi.

– Vår satsning förstärker och breddar Chalmers och Sveriges kompetens inom avancerad forskning med hjälp av synkrotronljus och neutroner. Genom våra styrkeområden skapar vi en direkt länk mellan vår avancerade forskning, utbildning och innovation och anläggningarna i Lund, säger Lars Börjesson, vicerektor för Chalmers styrkeområden, som för övrigt är initiativtagare till ESS i Skandinavien.

Samarbetet syftar till att bidra till utvecklingen av hållbar energiteknik, supersnabb elektronik, framtidens läkemedel och lätta, starka material för marktransport och flyg, men det kommer också att stödja genombrott inom bland annat miljövetenskap och klimatforskning, enligt Chalmers.

Comments are closed.