Powernet Oy fördjupar sitt samarbete med NOTE

NOTE har utökat sitt samarbete med det finska bolaget Powernet Oy. Powernet beslutade i slutet av 2012 att renodla sin verksamhet och valde då att öka andelen outsourcing av sin tillverkning.

NOTE har under första kvartalet 2013 tagit över och industrialiserat ett stort antal produkter från Powernet och serietillverkningen förväntas inledas under kvartal två. NOTE uppskattar att det fördjupade samarbetet leder till en försäljningsökning om cirka 20 MSEK på årsbasis.
Powernet Oy, med huvudkontor i Äänekoski, Finland, utvecklar och tillverkar skräddarsydda lösningar för krävande applikationer för kraftöverföring.
NOTE Hyvinkää, Finland, kommer även fortsatt att ha det primära ägarskapet för kundrelationen, och kommer att stödja kunden vid framtagning av nya produkter, medan volymtillverkningen för Powernet är förlagd till NOTEs Industrial Plant i Estland.

Comments are closed.