Chalmers beställer VNA för millimetervåg

Chalmers har valt Anritsu ME7838A VNA (Vector Network Analyzer) för sin forskning på millimetervåglängder.

ME7838A är en combination av Anritsus nätverksanalysator MS4640 “VectorStar”  och Anritsus mätmoduler för extremt höga frekvenser.  ME7838A passar väl för “wafer probing” och för mätning av små komponenter  tack vare att modulerna är små och lätta. Därför kan modulerna placeras så nära probspetsen som möjligt för att undvika onödiga signalförluster vilka i sin tur minskar systemkänsligheten.
Forskarna på Chalmers kommer att använda ME7838A för extremt noggranna mätningar av transistorer, blandare och andra nya komponenter som tillverkats i universitetets tillverkningslab för InP och GaN. Vid sådana komponenttester behövs den tids- och temperaturstabilitet som ME7838A kan ge, liksom dess möjligheter till avancerad kalibrering och till den flexibilitet i mätuppställningar som modulerna medger. Sammantaget ger det högre noggrannhet och tillförlitligare mätningar än vad som kan fås med äldre och otympligare mätmoduler.

 

Comments are closed.