CFIUS sabbar Crees försäljning av Wolfspeed till Infineon

Meningen var att Infineon skulle köpa Wolfspeed – Crees företag för halvledarkomponenter med brett bandgap (SiC och GaN).  Nu hindrar CFIUS, Committee on Foreign Investment in USA, affären.

Infineon skulle ha blivit en dominerande leverantör av halvledare med brett bandgap, dvs kiselkarbid- och galliumnitridhalvledare, om inte CFIUS hade satt käppar i hjulet.
– Vi är besvikna över att försäljningen av Wolfspeed till Infineon inte kan genomföras, säger Chuck Swoboda, styrelseordförande och vd för Cree. Till följd av denna utveckling kommer vi att åter lägga fokus på att låta verksamheten för Wolfspeed växa. Verksamheten har gått bra. Styrkan i vår balansräkning och ett förbättrat kassaflöde ger oss möjlighet att investera i Wolfspeed samtidigt som vi genomför våra tillväxtplaner för LED och belysning.

Han avslutar sitt uttalande med att tacka dr Ploss, och övriga personer i Infineons team, för den stora tid och engagemang de har lagt ned.
Den avbrutna transaktionen innebär nu att Cree kommer att betala ett skadestånd på 12,5 miljoner dollar till Infineon.

Wolfspeed kommer i fortsättningen att rapportera som ett separat segment inom Cree Inc

Comments are closed.