Möt utmaningen med lågeffektsverifiering

Halvledarindustrin blev effektmedveten runt 40 nm, men motiverades inte enbart av att osjälviskt utveckla grönare produkter. Arkitekter kunde inte längre dubblera varje processnods klockfrekvens. Detta krävde energi och de hade helt enkelt inte längre budgeten för det. Adam Sherer från Cadence tittar här på hur utvecklingen fortsätter.

Riskbegränsning för matning av FPGAer från mellanbusspänning

Mellanbusspänningar på nominellt 24 V~28 V är vanliga i industri-, flyg-, rymd- och försvarssystem där seriekopplade batterier kan utnyttjas för reservkraft och 12 V bussarkitekturer blir opraktiska på grund av distributionsförlusterna. Willie Chan och Jason Sekanina från Linear Technology går igenom risker och fördelar.

Virtuell utveckling och verifiering för e-mobilitet

Systemkretsar (SoC) och systemprogramvara står för en allt större del av ett fordons värde. Elektrifieringen av bilen är nyckeln till innovation för biltillverkarna. David W. Smith, forskare på Synopsys, granskar utmaningarna för utvecklingsteam och vad som krävs på en plattform för virtuell utveckling.

Programmerbar ASSP för nästa generations digitala radio

Genom att samla alla de funktioner som brukar kräva både ASSP, ASIC och FPGA i en komponent går det att minska kostnad, energiförbrukning och vikt och ändå behålla flexibiliteten. David Hawke, Sr Product Marketing Manager hos Xilinx, beskriver här hur nästa generations digitala radiolösning kan se ut.