Ny svetsutrustning reparerar slitna stålkomponenter

En ny pulverbågsvets och en ny robotcell har invigts på Produktionstekniskt centrum. Utrustningen gör det möjligt för företag och Högskolan Västs forskare att utveckla nya effektiva metoder för att reparera och förlänga livslängden på stora metallkomponenter. Forskningsingenjörerna Niclas Berglund och Kjell Hurtig demonstrerar hur pulverbågsvetsen fungerar. Foto: Camilla Johansson, IUC Väst.

Samarbete om energilagring i gruvschakt

Gravitricity har tagit fram GraviStore, ett energilagringssystem som använder tyngdkraften för att kombinera några av egenskaperna med litiumjonbatterier och pumpkraftverk. ABB ska hjälpa Gravitricity att påskynda ett kommersiellt anammande av tekniken.

Hon är årets GKN-stipendiat

Nu har årets GKN-stipendiat utsetts och mottagaren är Linnéa Carlsson. Hon är doktorand i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst och disputerar i slutet av december. I nomineringen lyfts särskilt hennes engagemang för företagssamverkan och samproduktion av forskning och kunskap genom innovativa former. Linnéa Carlsson tillsammans med Henrik Runnemalm från GKN Aerospace.

Europas kritiska infrastruktur klarar inte översvämningar orsakade av regn

En rad översvämningar till följd av de senaste årens regn i Europa har haft förödande ekonomiska konsekvenser. Det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER) belyser behovet av tålig stadsinfrastruktur. Sweco har genomfört en ”Urban Insight”-studie om kritisk infrastrukturs sårbarhet för klimatrisker. En kartläggning av sårbarhetsfaktorer och riktlinjer i 26 europeiska städer visar ett akut […]

Snabbare plock och montering

ABB Robotics utvidgar sitt SCARA-robotsortiment med IRB 930. Den nya roboten, som finns i tre varianter, kan hantera nyttolaster på 12 kg och 22 kg.

Utökad kodfri programmering till industrirobotar

ABB Robotics har utvidgat sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCore-styrenhet utöver de kollaborativa robotarna. Detta gör ABB till den första robottillverkaren som erbjuder ett lättanvänt kodfritt programmeringsverktyg för cobotar och sexaxlade industrirobotar.

Små fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

Proteiner som bildar klumpar förekommer vid flera svårbehandlade sjukdomar, som ALS, Alzheimers och Parkinsons. Mekanismerna bakom hur proteinerna interagerar med varandra är svåra att studera, men nu har forskare på Chalmers hittat en ny metod för att stänga in proteiner i nanostora fällor. Inuti fällorna kan proteinerna studeras på ett sätt som inte varit möjligt […]

Energiteknisk forskning på Chalmers får stipendier från ABB

Maria Taljegård och Adeline Jerome från Chalmers tekniska högskola har tilldelats årets stipendium från Gunnar Engströms ABB-stiftelse. Stipendierna på 250 000 kronor respektive 100 000 kronor delades ut under den nationella energikonferensen HUB2023 i Västerås. Fr v Adeline Jerome Cathrine Helin och Maria Taljegård

Instrument från IRF till Mars

Nyligen presenterade den europeiska rymdorganisationen (ESA) tre tänkbara blivande rymdexpeditioner och Institutet för rymdfysik (IRF) leder arbetet med tänkbara instrument ombord på M-MATISSE, avsedd för studier av Mars, och ombord på Plasma Observatory, avsedd för studier av rymdmiljön omkring jorden.

Bättre simuleringsmodell för additiv tillverkning

I nästan ett sekel har gasmetallbåge använts framgångsrikt i metallsmältningsprocesser. Under de senaste åren har tekniken etablerats inom 3D-printning som en löftesrik vidareutveckling av additiv tillverkning. Pradip Aryal visar i sin doktorsavhandling hur en avancerad fysikbaserad simuleringsmodell ger djupare förståelse för processen, vilket öppnar för nya tillämpningar.