Annons

Rymdinstrument för att studera Jupiter

Den 13 maj försvarar Philipp Wittmann, Institutet för rymdfysik (IRF) och Umeå universitet sin doktorsavhandling. Philipp har varit en del av att utveckla, testa och kalibrera partikelinstrumentet Jovian plasma Dynamics and Composition Analyser (JDC). Instrumentet ska mäta joner och elektroner i Jupitersystemet ombord på den europeiska rymdfarkosten JUpiter ICy moons Explorer (JUICE). Under doktorandstudierna vid […]

1 700 W från liten DC/DC-omvandlare

Flex Power Modules har introducerat en uppgraderad version av företagets ”quarter brick” DC/DC-omvandlare BMR350 för spänningsbussar. Den nya omvandlaren, BMR350 x250/531, klarar 1 300 W kontinuerligt och effekttoppar på 1 700 W.

5G tar upp kampen med fiber

Mobiloperatören Tre erbjuder nu bredband med hög hastighet via 5G-nätet. Det möjliggör höga surfhastigheter för den som inte kan, eller vill, ha fiber. Målet är att konkurrera med fiberaktörerna om svenskarnas hemuppkoppling både i stan och i fritidshusen. Hälften av alla hushåll uppger i en intern undersökning att man kan tänka sig 5G-bredband, antingen som […]

RISE display-teknologi licensieras av Ynvisible

Displaytillverkaren Ynvisible har tecknat ett exklusivt licensavtal med RISE för ensamrätt till forskningsinstitutets energisnåla elektrokroma displayteknologi. Det är 20 års forskning som ligger bakom RISE patenterade elektrokroma displayteknologi som nu licensieras. För forskningsinstitutet RISE är det en viktig uppgift att se till att innovationer kan kommersialiseras och därmed stärka näringslivet i Sverige.

Ökade investeringar i energieffektivitet

Den globala industrin ökar sina investeringar i energieffektivitet under de närmaste fem åren, visar undersökningen The Energy Efficiency Investment Survey 2022.

Midsummer slutlevererar forskningsmaskin

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har slutfört installationen av sin egenutvecklade UNO-maskin för forskning om tunnfilmssolceller vid University of New South Wales i Sydney, Australien.

Solcellsmottagare med additiv tillverkning

I ett nytt EU-finansierat projekt ska Högskolan Västs forskare undersöka om additiv tillverkning av solcellsmottagare kan vara nyckeln till effektivare solenergianläggningar.

Låg legitimitet i arbetet med standarder för informationssäkerhet

Dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod blir allt vanligare – en utveckling som ställer höga krav på informationssäkerheten. Nu visar en studie från Örebro universitet att själva processen med att ta fram standarder för informationssäkerhet kan ifrågasättas. Forskarna Fredrik Karlsson, Annika Andersson och Karin Hedström.

Nya föreskrifter för starkströmsanläggningar

Elsäkerhetsverket har beslutat om tre nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2022:1-3). Dessa ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2008:1-3). De nya föreskrifterna har arbetats fram i samverkan med en extern referensgrupp och förslagen har även remitterats externt för att fånga upp synpunkter och kommentarer från branschen.

Nya beläggningar för nästa generation jetmotorer

Flygindustrin söker febrilt efter ny teknik som kan bidra till att minska flygets utsläpp av klimatskadliga ämnen. I ett nystartat projekt undersöker Högskolan Västs forskare hur termisk sprutning kan användas för ytbeläggning av kompositkomponenter i nästa generation jetmotorer. Pratt & Whitney, Safran och Saint-Gobain är några av de globala företag som medverkar.