Dispenserad termiskt ledande pasta löser värmeproblem

Rainer Haslauer, produktchef inom företaget Scheugenpflug beskriver här företagets automatiserade system för dispensering av värmeledande gjutmassa, med applikationer inom såväl elektronik- som bil-, tele, medicin- och kemiindustrierna.

Kondensationslödning med temperaturprofil

Kondensationslödning är skonsammare mot värmekänsliga komponenter och kretskort jämfört med konvektionslödning. Rehm har förfinat kondensationslödning (ångzonslödning): Vakuum kan nu används inte bara under omsmältning, för att ta bort rester och förhindra voids (blåsor i lödfogen), utan även före omsmältningen. Detta görs för att ge jämn tillförsel av vätskan samt omhänderta den förångning som sker av […]

Skydda kretskortet med tvätt och lack

En global trend är att allt fler företag tvättar och/eller lackar en del av sina kretskort. I år anordnas ett flertal seminarier, konferenser och ”webinars” som behandlar tvättning. Detta är bra då kompetensen inom dessa områden sällan är lika stor som den är på andra områden av kretskortsproduktionen, exempelvis tryckning eller montering.

Framtidens lösning för ytmontering är en flexibel allroundmaskin

Inte bara i Europa och Amerika utan även i Asien efterfrågar kunderna mer flexibilitet från sina EMS-leverantörer. Som ett bevis på detta så investerar fler och fler kinesiska tillverkare i kvalitet och andelen av högprestandamaskiner har redan nått samma nivåer som på den västerländska marknaden. Hur kommer framtidens lösning för ytmontering att se ut?

Lodpastatryckning är grundpelaren för ett gott lödresultat

Ett bra pastatryck ger ingen garanti för ett bra lödresultat eftersom slutresultatet också beror på kvaliteten hos de efterföljande processerna, men ett dåligt pastatryck är däremot i det närmaste omöjligt att åtgärda längre ner fram.

Whiskers ger stora problem

Övergången till tennplätering har visat sig ge betydligt större problem än förväntat. ”Whiskers” ger upphov till kortslutningar, som i sin tur orsakar mer eller mindre katastrofala fel. Hans Danielsson från Mikroelektronik Konsult AB tittar här på problemen och ger råd om hur de kan undvikas.