CableTest byter ägare

Sedan den 30 januari ingår CableTest i det franska bolaget NEXEYA som utvecklar och tillverkar elektroniksystem för försvar-, flyg-, rymd-, transport- och energiindustrin. Användare är bl a Airbus, Thales, Safran och EDF.

I snart 35 år har CableTest haft en ledande position inom kablagetestning med återkommande nya innovationer. Försvars-, flyg- och rymdindustrin samt OEM, telecom och transport har under många år förlitat sig på utrustning från CableTest. Användare av CableTest är bl a Alstom, Boeing, Bomardier, Honeywell och Rolls Royce.
CableTest har idag mer än 2500 st MPT- och Horizon-system installerade hos sina kunder. I Norden har Etronix AB installerat över 100 system.

Comments are closed.