Brist på kisel

Den snabba expansionen för solenergi skapar brist på polysilicon för tillverkning av Photovoltaic (PV) celler och tvingar PV- leverantörer att ändra strategier och strukturer  samt att finna alternativa material.  

iSupply Corp gör en prognos att försäljningen av PV celler kommer att öka från fjorårets 9,6 miljarder dollar till 22,1 miljarder år 2012.  Från 2020 tror man att PV- celler motsvarande 50.000 Megawatt kommer årligen att installeras vilket är tjugo gånger mer än år 2007.
En sådan snabb expansion kommer att skapa brister och situationen är att PV-cellsindustrin kan producera mer celler än tillgången på polysilikon. Som konsekvens av bristen stiger priset. 

Bristen på polysilikon har medfört förändringar i affärsstruktur och användning av material. PV- tillverkarna startar egen produktion av kisel. Exempel är tyska Solar World som tillsammans med kemiföretaget Degussa AG startar tillverkning och Q-Cells AG har ingått i flera samarbetsprojekt. 

Bristen på polysilikon driver på utveckling av tunnfilmsteknik som råmaterial för PV- celler.  Applicering av tunnfilmslager för PV-celler på glas. stål eller polymer är möjliga metoder . Från dagens fem procent av totala marknaden för PV-celler tror iSupply att delen tunnfilm blir tjugo procent 2010 med en ökning av sjuttio procent per år.

Den totala kostnaden för PV-system måste sänkas med femtio procent till 2010 säger Q-Cells som är en av de större tillverkarna av PV-celler

Comments are closed.