GPV nyinvesterar

Solpanelsföretaget Gällivare PhotoVoltaic AB ökar produktionen med 50 procent och nyanställer ca 30 personer  

GPV tar första steget i en utbyggnad av produktionskapaciteten mot 60 megawatt.  Investeringen på 14 miljoner kronor ger en kapacitetsökning med 50 procent vilket innebär att GPV efter årsskiftet ökat sin kapacitet från 30 till 45 megawatt.

 Investeringen medför en förbättrad produktionsteknik med ökad verkningsgrad i solpanelerna. Den del av produktionen som hittills hanterats av en lokal underentreprenör kommer under hösten att övertas av GPV, vilket innebär en bättre samordning, kontroll och väsentligt lägre produktionskostnad. 

. Vi blir Sveriges näst största tillverkare av solcellsmoduler efter ScanModule AB som ingår i norska REC-koncernen, säger Owe Linton, styrelseordförande i GPV. 

Den nu beslutade fortsatta satsningen i Gällivare innebär investeringar i både maskiner och kringutrustning i befintliga lokaler och skall vara klar i december. Marknaden är i stark tillväxt och bolaget har hittills har haft svårt att möta marknadens behov. Produkterna går i huvudsak på export till Tyskland, sydeuropeiska länder och till viss del till skandinaviska kunder.

GPV beräknas under 2008 omsätta 650 miljoner kronor och siktar på 850 miljoner under 2009..

Comments are closed.