Öka på affärerna genom Tryckt elektronik i Peking

Magnus Enström hoppas på att, genom sitt nya jobb på Norrköping Science Park AB, kunna hjälpa Norrköpingsföretag stärka sin konkurrenskraft med hjälp av Tryckt elektronik.
– Som klustercoach för profilområdet Tryckt elektronik blir jag "interfacet" mellan akademin och näringslivet – de företag som i slutändan ska tillämpa tekniken i sin affärsverksamhet. Att se något av företagen i Norrköping utöka sin affär eller stärka sin konkurrenskraft med hjälp av Tryckt elektronik vore en riktig hit, då skulle jag känna att jag lyckats bidra på riktigt genom mitt arbete, säger Magnus Enström.
Han har en bakgrund på många stora företag inom verkstads- och pappersindustrin. De senaste 10 åren har han jobbat som marknadsdirektör på Stora Enso, Otto Bock och Sapa Heat Transfer.
– Jobbet på Norrköping Science Park känns som en riktig utmaning och det är vad jag vill och behöver ha. Jag tror inte att vi i dag kan säga exakt var genomslaget för Tryckt elektronik kommer att ske, möjligen på ett helt annat ställe och i en helt annan tillämpning än vad vi tänker oss idag. Det är därför viktigt att vi söker mycket brett efter framtida applikationsmöjligheter.
Arbetet med tryckt elektronik har varit ganska fokuserat på skyltar och förpackningar, och Magnus menar alltså att det är viktigt att bredda detta fokus även om det trots allt är det som verkar ligga närmast till hands. I nätverket Printed Electronics Arena, som Norrköping Science Park står värd för, finns ett stort kontaktnät i regionen. Han jobbar nu för att engagera dessa organisationer i det fortsatta utvecklingsarbetet och för att få mer kunskap om villkoren kring användandet av den tryckta elektroniken; styrelektronik, strömförsörjning, utformning och design.
– Vi har en lång väg att vandra innan vi är framme men mitt mål är, som sagt, att få något företag att faktiskt tillämpa tekniken. Vi kommer närmare för varje dag som går.

Comments are closed.