Brant fall för Motorola

Förlusten på 3,6 miljarder dollar, för Q4 2008, är värre än väntad. Under samma kvartal 2007 hade Motorola en vinst på 100 miljoner dollar.
Försäljningen för hela 2008, 30,1 miljarder dollar, var 17 procent lägre än året före.
Utan att ange skäl meddelar nu Motorola att företagets ekonomichef, Paul Liska avgår. Hans plats övertas av Edward Fitzpatrick som tidigare verkat som controller.
Försäljningen av mobiltelefoner var 36 procent lägre än för 2008 och fjärde kvartalet var den 51 procent lägre än samma kvartal 2007. Motorolas marknadsandel av mobilmarknaden är nu bara 6,5 procent. Så sent som Q1 2007 var marknadsandelen 18,4 procent och för tio år sedan var Motorola världens största mobiltelefontillverkare.
Med tanke på fortsatt förväntad nedgång i marknaden har Motorola utformat en strategisk plan med syfte att kapa kostnaderna med 1,2 miljarder dollar i år. I planen ingår en reducering av antalet anställda med 3000 personer.

Comments are closed.