Branschförening stödjer elektronikåtervinning

Från och med nästa år kommer handeln ha skyldighet att ta emot elavfall som t ex mobiltelefoner. Något som ElektronikBranschen, en branschorganisation för leverantörer och handlare inom konsumentelektronik, foto och service, ser som positivt.

Idag har handeln skyldighet att ta emot större produkter, men ska alltså från och med nästa år även ta emot mindre produkter som mobiltelefoner, fjärrkontroller och kameror.
– Branschen tar redan ett stort ansvar, men det här kan få allt fler konsumenter att verkligen lämna in uttjänta produkter i stället för att samla på hög hemma, säger Klas Elm, vd för ElektronikBranschen. Att vi som bransch är med och bidrar till miljöarbetet är något vi välkomnar.
Elektroniska produkter slängs mycket sällan i hushållssoporna. En av de främsta anledningarna till detta är att det sällan är den tekniska livslängden som avgör när man köper en ny produkt.
– Vi behöver ett snabbare kretslopp för vår elektronik. Konsumenterna köper nytt för att de vill ha nya produkter med nya funktioner och egenskaper. Många gånger återbrukas produkterna som ärvs eller säljs i andra hand, men när de en dag är förbrukade gör de mycket större nytta i återvinningen där de utgör en viktig materialresurs.

Comments are closed.