Försvarsministern invigde radiodagen i Vaxholm

Täby sändaramatörer arrangerade en radiodag på Vaxholms fästning, den 23 augusti. Försvarsminister Karin Enström invigde dagen och avtäckte en minnestavla med anledning av att Sveriges första kustradiostation, Vaxholm Radio, togs i bruk för 100 år sedan.
Det blev ett välbesökt möte där radioamatörer, presumtiva radioamatörer, marinofficerare och regeringens försvarsminister deltog.


Försvarsminister Karin Enström invigde radiodagen
Läs mer..

Läs temaartiklarna om optokommunikation

Ladda ner instrumentöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.