Triacon AB distributör för Altium

Altium Ltd väljer Triacon AB som samarbetspartner och distributör för sitt PCB/ECAD-verktyg Altium Designer på den svenska marknaden.  Utvecklingsverktyget Altrum Designer marknadsfördes tidigare under namnet Protel. Verktyget stödjer hela utvecklingsprocessen från idé till färdig elektronikprodukt och som ett resultat av avtalet samt för att möta efterfrågan på utvecklingsverktyg, förstärker Triacon sina sälj- och supportfunktioner genom nyanställning av två personer.

Comments are closed.