Bra tillväxt för mobilt bredband i Europa

Enligt en ny rapport från analysföretaget Berg Insight svarade HSPA/LTE för 20,6 procent av det totala antalet bredbandsanslutningar i Europa i slutet av 2010.

Antalet HSPA/LTE-baserade mobila bredband ökade med 33 procent på årsbasis under 2010 för att nå 33,9 miljoner och kommer enligt prognoserna att fortsätta växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 18,9 procent till 96 miljoner 2016.

Den nordamerikanska marknaden har hittills utvecklats i en långsammare takt där mobilt bredband står för bara 13,2 procent av det totala antalet anslutningar. Mellan 2010 och 2016 beräknas den nordamerikanska marknaden växa med en årlig tillväxt (CAGR) på 25,8 procent till 58 miljoner abonnenter i slutet av perioden.

Nivåerna för acceptans av mobilt bredband varierar avsevärt i hela Europa.

– Österrike är den mest avancerade marknaden med en penetrationsnivå på över 20 procent, motsvarande 46 procent av alla bredbandsanslutningar i landet. Sverige, Danmark, Norge, Finland, Irland och Portugal har en marknadspenetration på över 10 procent. Belgien, Schweiz och Grekland har å andra sidan en penetration på mindre än 3 procent, säger Lars Kurkinen, telekomanalytiker på Berg Insight.

Också prissättningen varierar mellan olika marknader, med abonnemang som kostar ungefär fyra gånger mer i de dyraste länderna jämfört med de billigaste. De lägsta priserna finns i de baltiska länderna, Polen och Österrike med genomsnittliga månatliga priser mellan 8-11 euro för 3 GB med en datahastighet på minst 3,6 Mbit/s. De högsta priserna finns i Schweiz och Spanien (40 euro per månad).

Huawei har etablerat sig som världens största leverantör av mobila bredbandterminaler och har en marknadsandel på 49 procent, och med ett särskilt starkt fotfäste i Europa. ZTE är den näst största leverantören med en marknadsandel på 31 procent. Berg Insight uppskattar det totala, globala antalet levereraser av externa mobilbredbandsenheter under 2010 till 92,7 miljoner där Europa och Nordamerika står för 27.4 miljoner respektive 8,5 miljoner enheter.

Dessutom nådde leveranserna av inbyggda moduler uppskattningsvis 9,5 miljoner enheter. Två av de största telekomleverantörerna – Ericsson och Qualcomm – gick in på marknaden för inbyggda lösningar under 2008 och har lyckats teckna avtal med många av de större notebookleverantörerna. De båda företagen har tillsammans tagit en marknadsandel på 83 procent på den marknaden under 2010, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.