Väljer Compare för test av programvara

Norska Nettfokus och Interlink Software Nordic, med spetskompetens inom test av nätverk och datakommunikation, väljer Compare Testlab i Karlstad för test av programvaror.

– Vi kompletterar varandra och har tillsammans ett unikt erbjudande, säger Jan Petter Torgersrud som ser stora affärsmöjligheter i ett svensk-norskt samarbete inom test.

– Compare Testlab har det vi saknar. Möjligheten att testa och kvalitetssäkra en programvara innan den kommer ut i de i nätverk som vi testar, säger Jan Petter Torgersrud som driver företagen Nettfokus och Interlink Software Nordic med kontor i Kongsvinger. Initialt har företagen lagt ut två uppdrag på Compare Testlab som testmiljö. Dels för att testa hur en befintlig programvara för tester av nätverk fungerar på en ny Linux-plattform; dels för att testa möjligheterna att integrera en ny teknik för att mäta energiförbrukningen i lösningar som företagen erbjuder.

Jan Petter Torgersrud – som även är initiativtagare till IT-klustret IKT Kongsvinger som samarbetar med Compare Karlstad ser stora affärsmöjligheter i ett fortsatt och fördjupat samarbete med Compare Testlab.

Nettfokus och Interlink Software Nordic har spetskompetens inom datakommunikation och LAN/WAN-baserade nätverk. Nettfokus erbjuder som marknadsneutral aktör oberoende analyser och tester av nätverk – från akuta felsökningar ("brandkårsutryckningar") till mer långsiktiga stresstester och kvalitetskontroller. Till stöd i detta arbete använder Nettfokus en rad avancerade specialverktyg, bland annat Interlink Software som är ett verktyg för analyser av kapacitet, säkerhet och tillgänglighet i nätverk.

Samarbetet mellan Nettfokus och Compare Testlab är ett första konkret resultat av kontakterna mellan Compare Karlstad och IKT Kongsvinger som ingår i Campus Kongsvinger i Norge.

– Vi vet genom kunduppdrag att allt för många programvaror och system borde ha testats och kvalitetssäkrats bättre innan de tagits i drift. Därför ser vi stora affärsmöjligheter för en leverantörsoberoende testpartner som Compare Testlab bland våra kunder i Norge, säger Jan Petter Torgersrud. Och han känner inte till något liknande på marknaden: "Det blev en glad överraskning när jag fick kännedom om Compare Testlab och förstod hur väl våra spetskompetenser kompletterar varandra."

Comments are closed.